Hòa tan hết 8 3 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 8,3 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 8,3 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al vào dung dịch HCl 0,5M vừa đủ, ta thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam. Tính khối lượng mỗi kim loại và thể tích dụng dịch HCl đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
nH2 = (8,3 – 7,8)/2 = 0,25 Đặt a, b là số mol Al và Fe —> 27a + 56b = 8,3 và nH2 = 1,5a + b = 0,25 —> a = b = 0,1 nHCl = 2nH2 = 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP