Phản ứng của oxit axit và oxit bazo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phản ứng của oxit ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phản ứng của oxit axit và oxit bazo là phản ứng gì , của axit và muối ,của bazơ và muối ,của axit và bazo là các phản ứng gì(tên gọi,ví dụ như là phản ứng trao đổi,….)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Oxit bazo và oxit axit là phản ứng tổng hợp, còn lại là phản ứng trao đổi. Riêng axit và bazo còn có tên khác là phản ứng trung hòa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP