Cho 0 05 mol Fe tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,05 mol Fe tác ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,05 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa 0,15 mol HNO3 thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là: A. 9 B. 12,1 C. 9,775 D. 10,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO max = nH+/4 = 0,0375 Dễ thấy 2nFe < 3nNO < 3nFe —> Fe tan hết. m muối = 0,05.56 + 0,0375.3.62 = 9,775

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP