Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)3, FeCO3 trong dung dịch HCl dư thu được 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa 49,27 gam muối. Mặt khác hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn A trong 1,14 mol HNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm (NO; CO2). Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m gần với là. A. 59 gam B. 91 gam C. 78 gam D. 83 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A + HCl —> nH2 = 0,08 và nCO2 = 0,06 —> nNO = 0,18 – 0,06 = 0,12 nH+ = 1,14 = 4nNO + 2nO —> nO = 0,33 Với HCl —> nH2O = 0,33 Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2 + 2nH2O = 0,82 —> mFe = m muối – mCl = 20,16 Bảo toàn N —> nNO3- trong muối = 1,14 – 0,12 = 1,02 —> m muối = mFe + mNO3- = 83,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP