Viết phương trình phản ứng có thể xảy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết phương trình ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết phương trình phản ứng có thể xảy ra khi điện phân dung dịch hỗn hợp gồm HCl, CuCl2, KCl với điện cực trở có màng ngăn. Cho biết pH của dung dịch thay đổi như thế nào?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phản ứng theo thứ tự: CuCl2 —> Cu + Cl2 HCl —> H2 + Cl2 KCl + H2O —> H2 + Cl2 + KOH Axit mất đi và kiềm tạo ra nên pH tăng dần.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP