Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1 5M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAl3+ = 0,3 & nAl(OH)3 = 0,2 —> nOH- max = 4nAl3+ – nAl(OH)3 = 1 —> V = 2 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP