Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp A gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3. Kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch Y và 1,568 lít NO2 (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M, được kết tủa R. Sau khi nung R đến khối lượng không đổi thu được 9,76 gam chất rắn. Nồng độ % của dung dịch HNO3 đã dùng là A. 46,2% B. 47,2% C. 59,2% D. 67%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe3O4 và FeS2 Bảo toàn electron —> a + 15b = 0,07 R là Fe(OH)3 (3a + b) mol —> nFe2O3 = (3a + b)/2 = 0,061 —> a = 0,04 và b = 0,002 nOH- = 0,4 = 3nFe3+ + nH+ dư —> nH+ dư = 0,034 Dung dịch Y chứa Fe3+ (0,122), SO42- (0,004), H+ dư (0,034) —> nNO3- = 0,392 Bảo toàn N —> nHNO3 = nNO3- + nNO2 = 0,462 —> C%HNO3 = 46,2%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP