Điện phân 500 ml dung dịch Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 500 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 500 ml dung dịch Cu(NO3)2 xM, với điện cực trơ, sau một thời gian ngừng điện phân và không tháo điện cực khỏi bình. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy catot tăng 3,2 gam so với trước khi điện phân. Nếu nhúng thanh Fe vào dung dịch ở trên, sau phản ứng hoàn toàn thấy thanh sắt tăng 2 gam so với ban đầu. Giá trị của x là: A. 0,6 B. 0,3 C. 0,5 D. 0,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cu(NO3)2 + H2O —> Cu + 0,5O2 + 2HNO3 a……………………………a………………….2a nCu(NO3)2 dư = y 3Cu + 8HNO3 —> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O a………….2a 0,75a…….2a……………..0,75a 0,25a —> mCatot tăng = 64.0,25a = 3,2 —> a = 0,2 nCu(NO3)2 = y + 0,75a = y + 0,15 Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu y+0,15……………………y+0,15 Δm = 64(y + 0,15) – 56(y + 0,15) = 2 —> y = 0,1 —> nCu(NO3)2 ban đầu = a + y = 0,3 —> CM = 0,6

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP