Hỗn hợp E gồm X Y Z là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm X, Y, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm X, Y, Z là ba este đơn chức; trong đó X, Y no và mạch hở. Cho 0,32 mol hỗn hợp E có khối lượng m gam tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được a gam rắn T và 10,08 gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hết b gam rắn T cần đúng 0,7 mol O2, thu được 25,3 gam CO2 và 7,65 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 40. B. 24. C. 23. D. 30.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nE = 0,32 và nNaOH = 0,36 —> Z là este của phenol nE = nX + nY + nZ = 0,32 nNaOH = nX + nY + 2nZ = 0,36 —> nX + nY = 0,28 và nZ = 0,04 —> Trong a gam rắn T chứa nRCOONa = 0,32 và nR’ONa = 0,04 —> Trong b gam rắn T chứa nRCOONa = 8u và nR’ONa = u Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 4,5u Bảo toàn O: 2.8u + u + 0,7.2 = 0,575.2 + 0,425 + 4,5u.3 —> u = 0,05 Bảo toàn khối lượng —> b = 34,4 Tỉ lệ: 34,4 gam T chứa 0,05 mol R’ONa a gam T chứa 0,04 mol R’ONa —> a = 27,52 Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH = a + mAncol + mH2O Trong đó nH2O = nZ = 0,04 —> mE = 23,92

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP