Thủy phân hoàn toàn m gam peptit mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam peptit mạch hở X (được tạo bởi các α-amino axit no, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn cẩn thận thu được được chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp Z gồm khí và hơi. Đưa Z về đktc thấy có thể tích là 82,432 lít. Mặt khác, nếu đốt cháy m gam X cần 107,52 lít O2 (đktc). Biết rằng số liên kết peptit trong X là 11. Giá trị của m là A. 80,80. B. 117,76. C. 96,64. D. 79,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành: C2H3ON: 12a mol (Số N = Số CONH + 1) CH2: b mol H2O: a mol —> nNaOH = 12a —> nNa2CO3 = 6a Bảo toàn C —> nCO2 = 12a.2 + b – 6a = 18a + b nCO2 + nN2 = 18a + b + 6a = 3,68 nO2 = 12a.2,25 + 1,5b = 4,8 —> a = 0,08 và b = 1,76 —> mX = 80,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP