Điện phân với điện cực trơ có màng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân (với điện ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân (với điện cực trơ, có màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3 và 0,15 mol HCl với cường độ dòng điện không đổi 1,92A, sau thời gian t giờ thì dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng (m – 5,156) gam. Biết trong quá trình điện phân nước bay hơi không đáng kể. Tính t: A. 2,5 B. 2 C. 3 D. 1,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2FeCl3 —> 2FeCl2 + Cl2 (1) 2HCl —> H2 + Cl2 (2) Sau (1) —> m giảm = mCl2 = 3,55 Sau (1)(2) —> m giảm = 9,025 Thực tế m giảm = 5,156 nên (1) xong, (2) chưa xong. —> m giảm của (2) = 5,156 – 3,55 = 1,606 —> Cl2(2) = 0,022 —> nCl2 tổng = 0,072 = It/2F —> t = 7237,5s = 2h

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP