Hỗn hợp X gồm Na và Na2O trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Na và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Na và Na2O trong đó oxi chiếm 20,69% khối lượng. Cho m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Y và V lít H2 (đktc). Cho 14,616 gam Al vào dung dịch Y sau khi phản ứng kết thúc thu được V + 14,784 lít H2 (đktc), dung dịch Z và còn 0,119m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch T trong đó có m1 gam muối. Giá trị m1 gần nhất với A. 91,0 B. 91,5 C. 92,0 D. 92,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành Na (a mol) và O (b mol) —> mO = 16b = 20,69%(23a + 16b) (1) Bảo toàn electron —> a = 2b + 2nH2 —> nH2 = 0,5a – b —> nH2 do Al sinh ra = 0,5a – b + 0,66 —> nAl = 2(0,5a – b + 0,66)/3 Do nAl = nNaOH nên 2(0,5a – b + 0,66)/3 = a (2) (1)(2) —> a = 0,48 và b = 0,18 Vậy Z chứa NaAlO2 (0,48) —> T chứa nNaCl = nAlCl3 = 0,48 —> m muối = 92,16

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP