biết 5g hỗn hợp 2 muối là :...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon biết 5g hỗn hợp 2 mu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
biết 5g hỗn hợp 2 muối là : caco3, caso4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch hcl thu được 0,448 lít khí a) Viết phương trình phản ứng b) tính nồng độ mol của dung dịch hcl c) tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu Dungdz đã chọn câu trả lời 01.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP