Cho chất hữu cơ X có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho chất hữu cơ X có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho chất hữu cơ X có công thức CxHyON có M = 113. Chất X không làm mất màu dung dịch Br2/CCl4. Lấy 22,6 gam chất X thủy phân bằng một lƣợng NaOH vừa đủ thì thu được m gam một sản phẩm B duy nhất. Giá trị của m là: A. 27,0. B. 24,4. C. 27,2. D. 30,6.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Thủy phân X bằng NaOH thì ít nhất 1 liên kết trong X sẽ bị cắt đứt để phá vỡ phân tử, tuy nhiên ta chỉ thu được 1 sản phâm duy nhất nên X phải có cấu tạo vòng. Theo như công thức X thì liên kết bị phá vỡ là liên kết peptit CONH. Do X chỉ có 1CONH nên: nNaOH = nX = 0,2 —> mB = mX + mNaOH = 30,6 Chú ý: B có dạng NH2-R-COONa. MB = 153 —> R = 70: -C5H10- X là mạch vòng -C5H10CONH- (Caprolactam)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP