Hoà tan hết 5 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết 5 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết 5 gam hỗn hợp gồm một muối của kim loại kiềm và một muối của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 1,68 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được một hỗn hợp muối khan nặng?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2O = nCO2 = 0,075 —> nHCl = 2nH2O = 0,15 Bảo toàn khối lương: 5 + mHCl = m muối + mCO2 + mH2O —> m muối = 5,825 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP