Cho 6 2 hỗn hợp 2 kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,2 hỗn hợp 2 ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,2 hỗn hợp 2 kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp vào 100 gam H2O thu được 2,24 lít H2 bay ra ở đktc a. Xác định A, B. b. Tính C% dung dịch thu được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các kim loại kiềm có phản ứng dạng: 2R + 2H2O —> 2ROH + H2 0,2………………………….0,1 —> MR = 6,2/0,2 = 31 —> A là Na (a mol) và B là K (b mol) —> 23a + 39b = 6,2 và a + b = 0,2 —> a = b = 0,1 mdd = 6,2 + 100 – 0,1.2 = 106 C%NaOH = 40a/106 = 3,77% C%KOH = 56b/106 = 5,28%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP