Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thêm m gam kali vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là A. 1,59. B. 1,17. C. 1,71. D. 1,95.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl3+ = 0,04 Để thu được m↓ max thì nOH- = 0,12 —> m/39 + 0,03.2 + 0,03 = 0,12 —> m = 1,17

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP