Khi cho 41 4 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi cho 41,4 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là A. 50,67%. B. 20,33%. C. 66,67%. D. 36,71%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
NaOH đặc dư hòa tan Cr2O3 (a mol) và Al2O3 (b mol) —> Chất rắn không tan là Fe2O3 (0,1 mol) mX = 152a + 102b + 16 = 41,4 Cr2O3 + 2Al —> Al2O3 + 2Cr a…………..2a Fe2O3 + 2Al —> Al2O3 + 2Fe 0,1……….0,2 —> nAl = 2a + 0,2 = 0,4 —> a = 0,1 và b = 0,1 —> %Cr2O3 = 36,71%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP