Cho 0 42 gam hỗn hợp bột Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,42 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,168 gam. B. 0,123 gam. C. 0,177 gam. D. 0,150 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,03 —> mAg = 3,24 < 3,333 —> Có Fe dư. mFe dư = 3,333 – 3,24 = 0,093 Đặt a, b là số mol Al và Fe phản ứng —> 27a + 56b + 0,093 = 0,42 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 0,03 —> a = 0,009 và b = 0,0015 —> mFe = 56b + 0,093 = 0,177

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP