Hỗn hợp X gồm 3 92 gam Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3,92 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 5,40 B. 3,51 C. 7,02 D. 4,05

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2 với NaOH tạo H2 nên có Al dư (x mol). Fe2O3 + 2Al —> Al2O3 + 2Fe 0,1………..0,2………………..0,2 —> nFe tổng = 0,27 Với H2SO4: nH2 = 1,5x + 0,27 = 4a Với NaOH: nH2 = 1,5x = a —> a = 0,09 và x = 0,06 —> nAl ban đầu = 0,2 + 0,06 = 0,26 —> mAl = 7,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP