Đốt cháy 11 9 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 11,9 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là A. 17,92 lít. B. 6,72 lít. C. 8,96 lít. D. 11,2 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCl2 = (40,3 – 11,9)/71 = 0,4 —> V Cl2 = 8,96 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP