Cho 2 19 gam hỗn hợp gồm Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,19 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là A. 6,39 gam. B. 7,77 gam. C. 8,27 gam. D. 4,05 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = 0,03 —> ne = 3nNO = 0,09 —> m muối = 2,19 + 0,09.62 = 7,77 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP