Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là A. 20,00%. B. 66,67%. C. 33,33%. D. 50,00%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Do Cr, Cr2O3 đều không phản ứng với NaOH nên nAl = a = 0,04.2 = 0,08 Sản phẩm đặt nCr = x, nFe = y → nAl dư = 0,04 – x – 2y/3 Bảo toàn e: ne = 2nH2 = 0,1 = 2x + 2y + 3(0,04 – x – 2y/3) → x = 0,01 %Cr2O3 pư = 0,01.2/0,03 = 66,67%

Gửi 5 năm trước

1
Do Cr, Cr2O3 đều không phản ứng với NaOH nên nAl = a = 0,04.2 = 0,08 Sản phẩm đặt nCr = x, nFe = y → nAl dư = 0,04 – x – 2y/3 Bảo toàn e: ne = 2nH2 = 0,1 = 2x + 2y + 3(0,04 – x – 2y/3) → x = 0,02 %Cr2O3 pư = 0.02/(2*0,03) = 33,33% – Trần Tuyến4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP