Viết phương trình phản ứng khi cho từng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết phương trình ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết phương trình phản ứng khi cho từng cặp chất một tác dụng với nhau :NaOH, HCl, KCl, NH3, Ba(OH)2,Br2,H2SO4,NaBr,SO2, NaHCO3 và NH4HSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NaOH: + HCl, Br2, H2SO4, SO2, NaHCO3, NH4HSO4 HCl: + NH3, Ba(OH)2, NaHCO3 KCl: + H2SO4 đ NH3: + Br2, H2SO4, NH4HSO4 Ba(OH)2: + Br2, H2SO4, SO2, NaHCO3, NH4HSO4 Br2: + SO2 H2SO4: + NaBr, NaHCO3 NaHCO3: + NaHSO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP