Hòa tan m gam Mg vào 500 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam Mg vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam Mg vào 500 ml dung dịch chứa HNO3 0,6M; AgNO3 0,4M và Fe(NO3)3 0,4M thu được dung dịch X; 2m + 7,04 gam hỗn hợp kim loại và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỷ khối so với H2 bằng 44/3. Cho thêm 1200 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, sau đó lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được 78,45 gam chất rắn. Khối lượng muối trong dung dịch X gần nhất với A. 81 gam B. 87,1 gam C. 80,7 gam D. 84 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHNO3 = 0,3; nAgNO3 = 0,2 và nFe(NO3)3 = 0,2 Khí Z gồm NO (0,02) và N2 (0,01) nNaOH = 1,2 > nN(X) = 1,06 —> Dung dịch Y chứa NaNO3 (a mol) và NaOH dư (b mol) —> a + b = 1,2 và m rắn = 69a + 40b = 78,45 —> a = 1,05 và b = 0,15 Bảo toàn N —> nNH4+ = 1,06 – 1,05 = 0,01 TH1: Mg không dư Dung dịch X chứa NO3- (1,05), NH4+ (0,01), Mg2+ (a) và Fe2+ (b) Bảo toàn điện tích —> 2a + 2b + 0,01 = 1,05 mMg = 24a. Bảo toàn khối lượng kim loại: 24a + 0,2.108 + 0,2.56 = 24a + 56b + 2.24a + 7,04 —> a = 0,42 và b = 0,1 —> m muối = 80,96 TH2: Nếu Mg có dư Dung dịch X chứa NO3- (1,05), NH4+ (0,01) —> nMg2+ = 0,52 Bảo toàn khối lượng kim loại: m + 0,2.108 + 0,2.56 = 0,52.24 + 2m + 7,04 —> m = 13,28 > 0,52.24: Thỏa mãn —> m muối = 77,76

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP