Nung 48 64 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 48,64 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 48,64 gam hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và CuO trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 0,4 mol khí H2 và còn lại x gam chất rắn không tan. Phần 2 cho vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,2 mol hỗn hợp khí Z gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỷ khối của Z so với He bằng 8,9. Cô cạn dung dịch Y thu được 112,24 gam muối. Giá trị của x là A. 3,84 B. 5,12 C. 1,92 D. 2,56

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 2: Z gồm NO (0,12) và N2O (0,08) Đặt a, b, c là số mol Al, Fe3O4 và CuO trong mỗi phần —> 27a + 232b + 80c = 48,64/2 Bảo toàn electron: 3a + b = 0,12.3 + 0,08.8 m muối = 213a + 242.3b + 188c = 112,24 —> a = 0,32; b = 0,04 và c = 0,08 Phần 1: nO = 4b + c = 0,24 —> nH2O = 0,24 Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2 + 2nH2O = 1,28 Chất rắn không tan là Cu nên dung dịch không chứa Fe3+. Dung dịch muối chứa: Al3+: a = 0,32 Fe2+: 3b = 0,12 Cl-: 1,28 Bảo toàn điện tích —> nCu2+ = 0,04 Bảo toàn Cu —> nCu = c – 0,04 = 0,04 —> x = mCu = 2,56

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP