Hòa tan hoàn toàn 4 88 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 4,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp X gồm FexOy và Cu trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,008 lít khí SO2 sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch chứa 13,2 gam hỗn hợp 2 muối sunfat. Tìm công thức oxit sắt và tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp X.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành Fe (a mol), Cu (b mol) và O (c mol) mX = 56a + 64b + 16c = 4,88 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2c + 2nSO2 Muối gồm Fe2(SO4)3 (0,5a mol) và CuSO4 (b mol) m muối = 400.0,5a + 160b = 13,2 —> a = 0,05; b = 0,02; c = 0,05 —> Fe : O = a : c = 1 : 1 —> FeO X gồm FeO (0,05 mol) và Cu (0,02 mol)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP