Hòa tan hoàn toàn 21 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 21...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 21 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 1,008 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 24,495 B. 13,898 C. 21,495 D. 18,975

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = nCO2 = 0,045 —> nHCl = 2nH2O = 0,09 Bảo toàn khối lượng: m muối cacbonat + mHCl = m muối clorua + mCO2 + mH2O —> m muối clorua = 21,495

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP