Đốt cháy hoàn toàn một mol rượu no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một mol rượu no X cần dùng vừa đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là A. C3H8O3 B. C4H10O2 C. C3H8O2 D. C2H6O2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X: CnH2n+2Ox CnH2n+2Ox + (1,5n + 0,5 – 0,5x) O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> nO2 = 1,5n + 0,5 – 0,5x = 3,5 —> 3n – x = 6 Do n ≥ x nên n = x = 3 là nghiệm duy nhất —> C3H8O3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP