Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg MgCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, MgCO3 và Cu vào dung dịch chứa a mol HNO3 loãng (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch X và 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và N2O. Chia dung dịch X ra thành 2 phần bằng nhau: + Cho dung dịch NaOH dư vào phần 1 thu được 1,68 lít khí (đktc) và 64,2 gam kết tủa. + Thổi NH3 dư vào phần 2, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 24,0 gam chất rắn. Giá trị của a là: A. 4,30 B. 5,10 C. 4,25 D. 5,16

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nNH4+ = nNH3 = 0,075 Đặt x, y là số mol Mg2+ và Cu2+ trong mỗi phần. —> m↓ = 58x + 98y = 64,2 Phần 2: nMgO = x = 0,6 —> y = 0,3 Hỗn hợp ban đầu chứa Mg (u mol), MgCO3 (v mol) và Cu (2y = 0,6 mol) —> u + v = 2x = 1,2 (1) nCO2 = v —> nN2O = 0,6 – v Bảo toàn electron: 2u + 0,6.2 = 8(0,6 – v) + 8.0,075.2 (2) (1)(2) —> u = 0,8 và v = 0,4 nHNO3 phản ứng = 10nN2O + 10nNH4+ + 2nO = 4,3 nHNO3 dư = 4,3.20% = 0,86 —> nHNO3 ban đầu = 5,16

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP