X là một axit hữu cơ thỏa mãn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một axit hữu cơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một axit hữu cơ thỏa mãn điều kiện sau: m gam X + NaHCO3 → x mol CO2; m gam X + O2 → x mol CO2. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOH B. CH3CH2COOH C. CH3C6H3(COOH)2 D. HOOC-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt nX = a X + NaHCO3 —> Số COOH = x/a X + O2 —> Số C = x/a —> Số C = Số COOH —> X là HOOC-COOH

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP