Cho 15 gam bột Zn vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 15 gam bột Zn và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 15 gam bột Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối tan gồm Cu(NO3)2 (0,1 mol) và Hg(NO3)2 (0,1 mol). Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng kim loại thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Zn + Cu(NO3)2 —> Zn(NO3)2 + Cu 0,1……..0,1………………………….0,1 Zn + Hg(NO3)2 —> Zn(NO3)2 + Hg 0,1……….0,1…………………………0,1 —> m kim loại = mZn dư + mCu + mHg = 28,5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP