Bình kín chứa 0 5 mol H2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Bình kín chứa 0,5 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Bình kín chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2. Khi phản ứng đạt cân bằng thì trong bình có 0,02 mol NH3 đưọc tạo thành. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là A. 4% B. 2% C. 6% D. 5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
N2 + 3H2 —> 2NH3 0,5…..0,5 0,01….0,03…….0,02 —> Hiệu suất = 0,03/0,5 = 6%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP