Thủy phân hoàn toàn 20 3 gam chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 20,3 gam chất hữu cơ có công thức phân tử là C9H17O4N bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được chất hữu cơ X và m gam ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H5O4NNa2 B. C5H9O4N C. C5H7O4NNa2 D. C3H6O4N

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,4 và nH2O = 0,6 —> nY = 0,2 và số C = nCO2/nY = 2 nC9H17O4N = 0,1 —> Mỗi phân tử C9H17O4N thủy phân ra 2 ancol Y —> Y là C2H5OH C9H17O4N + 2NaOH —> Muối + 2Y —> Muối là C5H7O4NNa2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP