Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm alanin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu được 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư, thấy khối lượng bình tăng 14,76 gam. Nếu cho 29,74 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được m gam muối. Giá trị gần nhất của m là A. 46 B. 48 C. 42 D. 40

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ala = COO + NH3 + 2CH2 Glu = 2COO + NH3 + 3CH2 Các amin = NH3 + ?CH2 Vậy quy đổi X thành: COO: a mol CH2: b mol NH3: 0,2 mol nH2O = b + 0,2.1,5 = 0,82 —> b = 0,52 nY = nCO2 + nH2O + nN2 = (a + b) + 0,82 + 0,1 = 1,58 —> a = 0,14 —> mX = 16,84 nHCl = nN = 0,2 —> m muối = mX + mHCl = 24,14 Ta có tỉ lệ: 16,84 gam X —> 24,14 gam muối 29,74 gam X —> m muối = 42,632

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP