Hai chất hữu cơ X Y có thành...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai chất hữu cơ X, Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (Mx < MY < 82). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là: A. 1,91 B. 1,61 C. 1,47 D. 1,57

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X, Y có phản ứng với NaHCO3 —> X, Y đều có -COOH X, Y có tráng bạc và MX < MY < 82 nên X là HCOOH (46) và Y là OHC-COOH (74) —> dY/X = 1,61

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP