Hỗn hợp X chứa một amin no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một amin no, mạch hở, đơn chức, một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất với: A. 35,5% B. 30,3% C. 28,2% D. 32,7%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn O —> nH2O = 0,94 Bảo toàn N —> nAmin = 2nN2 = 0,12 Vì nH2O – nCO2 = 1,5nAmin + nAnkan —> nAnkan = 0,2 —> nAnken = nX – nAmin – nAnkan = 0,08 Đặt n, m, p là số C của amin, ankan và anken —> nCO2 = 0,12n + 0,2m + 0,08p = 0,56 —> 3n + 5m + 2p = 14 Do n ≥ 1, m ≥ 1 và p ≥ 2 nên n = m = 1 và p = 3 là nghiệm duy nhất. Vậy X chứa CH5N (0,12 mol), CH4 (0,2 mol) và C3H6 (0,08 mol) —> %C3H6 = 32,68%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP