Hòa tan hết 32 32 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 32,32 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 32,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Cu trong dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 56,52 gam hỗn hợp chứa 2 muối. Mặt khác hòa tan hết 32,32 gam hỗn hợp rắn trên trong 240 gam dung dịch HNO3 39,375% (dùng dư) thu được dung dịch Y. Cho từ từ đến hết 800 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa sau đó cô cạn rồi nung dung dịch nước lọc đến khối lượng không đổi thu được 104,6 gam rắn khan. Nồng độ % của Fe(NO3)3 trong dung dịch Y là. A. 32,29% B. 31,68% C. 33,02% D. 30,86%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol FeO, Fe3O4 và Cu —> 72a + 232b + 64c = 32,32 Muối gồm FeCl2 (a + 3b) và CuCl2 (c) —> m muối = 127(a + 3b) + 135c = 56,52 Bảo toàn electron —> 2b = 2c —> a = 0,12; b = c = 0,08 nNaNO2 = u và nNaOH dư = v —> nNaOH ban đầu = u + v = 1,6 m rắn = 69u + 40v = 104,6 —> a = 1,4 và b = 0,2 nHNO3 ban đầu = 1,5 Bảo toàn N —> nN trong khí = 1,5 – 1,4 = 0,1 Đặt nO trong khí = x Bảo toàn electron: a + b + 2c + 2x = 5nN —> x = 0,07 —> mddY = 32,32 + mddHNO3 – mN – mO = 269,8 nFe(NO3)3 = a + 3b = 0,36 —> C%Fe(NO3)3 = 32,29%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP