Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Al, MgCO3 và 0,05 mol Al2O3 vào 200 gam dung dịch chứa HCl và KNO3 thu được 6,048 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm NO, H2, CO2 trong đó có 0,1 mol NO và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Cho AgNO3 dư vào Z thu được 185,115 gam kết tủa. Mặt khác, cho NaOH dư vào Z thấy có 1,465 mol NaOH tham gia phản ứng. Phần trăm khối lượng MgCl2 có trong dung dịch Z gần nhất với A. 4,4% B. 4,8% C. 5,0% D. 5,4%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = nAgCl = 1,29 Đặt a, b, c là số mol Al, MgCO3, NH4+ —> nCO2 = b nY = 0,27 —> nH2 = 0,17 – b Bảo toàn electron: 3a = 2(0,17 – b) + 0,1.3 + 8c (1) Bảo toàn N —> nKNO3 = c + 0,1 Dung dịch Z chứa Al3+ (a + 0,1), Mg2+ (b), NH4+ (c), K+ (c + 0,1), Cl- (1,29) Bảo toàn điện tích: 3(a + 0,1) + 2b + c + (c + 0,1) = 1,29 (2) nOH- = 4(a + 0,1) + 2b + c = 1,465 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,2; b = 0,12; c = 0,025 mddZ = mX + 200 – mY = 212,2 —> C%MgCl2 = 5,37%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP