Chất X có công thức phân tử là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X có công thức phân tử là C7H8. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) trong NH3 thu được chất Y. Biết Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 214. Số đồng phân cấu tạo của X trong trường hợp này là? A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X: C7H8 Y: C7H8-xAgx —> MY – MX = 107x = 214 —> x = 2 —> X có 2 nối 3 ở đầu mạch. CH≡C-CH2-CH2-CH2-C≡CH CH≡C-CH(CH3)-CH2-C≡CH CH≡C-C(CH3)2-C≡CH CH≡C-C(C2H5)-C≡CH

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP