Hỗn hợp X gồm Ba và Al Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Ba và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là A. 29,9 B. 24,5 C. 19,1 D. 16,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đặt a, b là số mol Ba và Al X với H2O thu được ít H2 hơn X với NaOH nên khi phản ứng với H2O có Al dư. nBa = a —> nAl phản ứng = 2a —> nH2 = a + 1,5.2a = 0,4 —> a = 0,1 Với NaOH dư: nH2 = a + 1,5b = 0,7 —> b = 0,4 —> mX = 24,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP