Hòa tan hết 5 52 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 5,52 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 5,52 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch chứa 0,54 mol NaHSO4 và 0,08 mol HNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Y gồm 3 khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 7,875. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, đun nóng thu được 8,12 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của khí có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Y là A. 7,94% B. 12,70% C. 6,35% D. 8,12%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMg = nMg(OH)2 = 0,14 —> nAl = 0,08 Dung dịch X chứa Mg2+ (0,14), Al3+ (0,08), Na+ (0,54), SO42- (0,54). Bảo toàn điện tích —> nNH4+ = 0,02 Y gồm N2O (a mol), N2 (b mol) và H2 (c mol) mY = 44a + 28b + 2c = 15,75(a + b + c) Bảo toàn electron: 8a + 10b + 2c + 0,02.8 = 0,14.2 + 0,08.3 nH+ = 0,62 = 10a + 12b + 2c + 0,02.10 —> a = 0,02; b = 0,01; c = 0,05 —> %H2 = 7,94%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP