Từ hỗn hợp CaCO3 Na2SO4 và CuS hãy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ hỗn hợp CaCO3, Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ hỗn hợp CaCO3, Na2SO4 và CuS hãy điều chế riêng rẽ từng kim loại Ca, Na, Cu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hòa tan vào H2O, chỉ có Na2SO4 tan, từ đó điều chế Na: Na2SO4 —> NaCl —> Na Chất rắn còn lại hòa tan vào HCl, chỉ có CaCO3 tan, từ đó điều chế Ca: CaCO3 —> CaCl2 —> Ca Còn lại CuS đem đốt cháy rồi khử bằng H2: CuS —> CuO —> Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP