Melamin X là một chất gây nguy hiểm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Melamin (X) là một c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Melamin (X) là một chất gây nguy hiểm cho thận của trẻ em, năm 2008 được phát hiện có trong sữa bột của tập đoàn Sanlu – Trung Quốc và là nguyên nhân khiến 6 trẻ em tử vong và hơn 300.000 trẻ khác bị bệnh. Đốt cháy hoàn toàn 18,9 gam X rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựng Ba(OH)2 dư, sau pư thấy khối lượng bình (1) tăng 8,1 gam, bình (2) thu được 88,65 gam kết tủa và còn 10,08 lít khí (đktc) N2 thoát ra. Biết Melamine có cấu tạo gồm 1 vòng và 3 liên kết π, CTPT của Melamin là? A. CH2N2 B. C4H8N8 C. C3H6N6 D. C3H6O12N6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bình 1 hấp thụ H2O nên nH2O = 0,45 Bình 2 hấp thụ CO2 nên nCO2 = nBaCO3 = 0,45 nN2 = 0,45 —> nC = 0,45; nH = 0,9 và nN = 0,9 Dễ thấy mX = mC + mH + mN nên X không có O C : H : N = 1 : 2 : 2 —> CTPT là CnH2nN2n Melamine có cấu tạo gồm 1 vòng và 3 liên kết π nên độ không no k = 4 —> Số H = 2n = 2n + 2 – 2.4 + 2n —> n = 3 —> C3H6N6.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP