X Y là hai hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai hợp chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic; Z là ancol hai chức; T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 39,23 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (trong đó số mol của Z gấp 3 lần số mol của T) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp muối và 23,56 gam ancol Z. Đốt cháy toàn bộ muối bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 10,6 gam Na2CO3 và 45,38 gam hỗn hợp chứa CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của X (MX < MY) có trong hỗn hợp E là. A. 8,22% B. 8,12% C. 7,12% D. 7,02%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP