Hòa tan hoàn toàn 5 64 gam Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 5,64 gam Cu(NO3)2 và 1,7 gam AgNO3 vào nước được 101,43 gam dung dịch A. Cho 1,57 gam bột kim loại gồm Zn và Al vào dung dịch A và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được phần chất rắn B và dung dịch D chỉ chứa 2 muối. Ngâm B trong dung dịch H2SO4 loãng không thay có khí thoát ra. Nồng độ mỗi muồi có trong dung dịch D là: A. C%Al(NO3)3 = 21.3% và C%Zn(NO3)2 = 3.78% B. C%Al(NO3)3 = 2.13% và C%Zn(NO3)2 = 37.8% C. C%Al(NO3)3 = 2.13% và C%Zn(NO3)2 = 3.78% D. C%Al(NO3)3 = 21.3% và C%Zn(NO3)2 = 37.8%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = 0,03 nAgNO3 = 0,01 B không có Al, Zn dư và D chỉ chứa 2 muối nên các chất phản ứng với nhau vừa đủ. Đặt a, b là số mol Al, Zn —> 27a + 65b = 1,57 Bảo toàn electron —> 3a + 2b = 0,03.2 + 0,01 —> a = 0,01 và b = 0,02 mddD = mddA + mAl + mZn – mCu – mAg = 100 C%Al(NO3)3 = 2,13% C%Zn(NO3)2 = 3,78%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP