Cho hỗn hợp bột chứa 0 01 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp bột chứa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp bột chứa 0,01 mol Al và x mol Fe vào 200ml hỗn hợp dung dịch AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,16 gam kim loại. Giá trị x là: A. 0,035 B. 0,05 C. 0,03 D. 0,025

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,04 nCu(NO3)2 = 0,02 Dễ thấy mAg + mCu = 5,6 < 6,16 —> Có Fe dư. Dung dịch A chứa Al3+ (0,01), NO3- (0,08) —> nFe2+ = 0,025 Bảo toàn kim loại: 0,01.27 + 56x + 5,6 = 0,01.27 + 0,025.56 + 6,16 —> x = 0,035

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP