Từ hỗn hợp MgCO3 AlCl3 Fe2O3 Điều chế...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ hỗn hợp MgCO3, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ hỗn hợp MgCO3, AlCl3, Fe2O3. Điều chế kim loại tương ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cho hỗn hợp vào H2O, lọc lấy phần rắn gồm MgCO3 và Fe2O3, thu được dung dịch AlCl3. Thêm NH3 dư vào phần dung dịch, lấy kết tủa nung nóng rồi mang chất rắn đi điện phân nóng chảy: AlCl3 + NH3 + H2O —> Al(OH)3 + NH4Cl Al(OH)3 —> Al2O3 + H2O Al2O3 —> Al + O2 Phần rắn sục CO2 và H2O dư vào, thu được Fe2O3 không tan: MgCO3 + CO2 + H2O —> Mg(HCO3)2 Lọc lấy chất không tan, khử bằng H2 dư: Fe2O3 + H2 —> Fe + H2O Thêm HCl dư vào phần dung dịch, cô cạn rồi điện phân nóng chảy: Mg(HCO3)2 + HCl —> MgCl2 + CO2 + H2O MgCl2 —> Mg + Cl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP