Cho 6 675 gam hỗn hợp Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,675 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,675 gam hỗn hợp Mg và kim loại M (hóa trị duy nhất n, đứng sau Mg, tác dụng được với H+ giải phóng H2) có tỷ lệ mol là 1:1 vào dung dịch AgNO3 dư, khi kết thúc phản ứng thu được 32,4 gam chất rắn. Ở một thí nghiệm khác nếu cho 6,675 gam hỗn hợp kim loại trên vào dung dịch HNO3 dư sau phản ứng thu được V lít NO đktc (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là: A. 4,48. B. 1,12. C. 3,36. D. 2,24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
AgNO3 dư nên kim loại Mg và M tan hết. —> nAg = 0,3 Bảo toàn electron —> nAg = 3nNO —> nNO = 0,1 —> V = 2,24 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP