Cho 12 9 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,9 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Al phản ứng vừa đủ với V (lít) dung dịch HNO3 0,5M thu được dung dịch B và hỗn hợp C gồm 2 khí N2 và N2O có thể tích bằng 2,24 lit (đktc). Tỉ khối của C so với H2 là 18. Cho dung dich NaOH dư vào dung dịch B thu được 1,12 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là: A. 35 và 3,2 B. 35 và 2,6 C. 11,6 và 3,2 D. 11,6 và 2,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí C gồm nN2 = nN2O = 0,05 nNH4NO3 = nNH3 = 0,05 nHNO3 = 12nN2 + 10nN2O + 10nNH4+ = 1,6 —> VddHNO3 = 3,2 lít Đặt a, b là số mol Mg và Al —> 24a + 27b = 12,9 Bảo toàn electron —> 2a + 3b = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4+ —> a = 0,2 và b = 0,3 Kết tủa chỉ có Mg(OH)2 (0,2 mol) —> mMg(OH)2 = 11,6

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP